لوله فلکسی از ملزومات کابل کشی می باشد. لوله فلکسی از سیمها و کابلها در محیطهای بیرونی محافظت می کند. لوله های فلکسی معمولا از جنس آهن گالوانیزه و روکش پلاستیکی هستند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.