مفصل های فیبر نوری ADSS جزء مفصل های گنبدی هستند که از نقطه اتصال و فیوژن کابل های فیبر نوری محافظت می کنند. این مفصل ها  از سه جنس High Density Poly Etilen که به اختصار HDPE و Medium Density Poly Etilen که به اختصار MDPE و همچنین Low Density Ploy Etilen که به اختصار LDPE می باشد ارائه و ساخته می گردند. در استفاده از این مفصلها باید توجه داشت که بدنه مفصل (گلویی) و ژاکت کابل از یک جنس بوده و از نوع پلاستیک باشد. در انتخاب این مفصل ها باید به تعداد ورودی و خروجی، جنس بدنه و امکان انشعاب گیری (انشعاب گیری به دو نوع برش کابل و کمرگیری یا باز نمودن از وسط کابل گفته می شود) توجه نمود. از کابلهای ADSS که غیر هادی هستند جهت نصب در این مفصل ها استفاده می شوند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.