کانکتور فیبر نوری در پایان فیبر های نوری قرار می گیرد تا بوسیله آن بتوان اتصال و یا قطع اتصال فیبر را به ماژول ، پچپنل و … فراهم کرد. کانکتورها هسته های فیبر را می شکنند تا بتوانند نور را  عبور دهند. کانکتورهای فیبر نوری شامل فست کانکتورها ، فایبر لاکها ، بیر کانکتورها و اتنیوترها می شوند. Fast Connector عموما داخل شبکه GPON مورد استفاده قرار می گیرند . از Fiber Lock بدلیل اینکه افت بالای حدودا 1.5db دارند در ارتباط های موقت از انها استفاده می شود. Bare Connector معمولا جهت تست ، ازمایش و یا تحویل پروژه استفاده می شود.Attenuator Connector در مواقعی از آن استفاده می شود که ما نیاز به افت چند db داریم. در واقع از این اداپتور جهت افت مجاز لینک استفاده می کنیم.