متعلقات رک های شبکه تجهیزاتی هستند که بر روی رکهای دیواری و ایستاده نصب می شوند. معمولا برخی از این متعلقات به طور پیش فرض در انواع رک وجود دارد و شما هنگامیکه می خواهید رک خود را متناسب با تجهیزات داخلی آن تجهیز کنید (Personalization) از این متعلقات استفاده می کنید. انواع متعلقات رک عبارتند از : پاور ماژول ، سینی رک ، فن رک ، فن ، نگهدارنده کابل ، در پوش ، شینه ارت و پنل نوری.