مفصل‌های فیبرنوری (Closure یا Joint Box) تجهیزاتی هستند که از نقطه اتصال و فیوژن کابل های فیبر نوری محافظت می کنند. انواع مختلفی از مفصل ها با توجه به کاربرد آنها وجود دارد، مانند مفصل های هوایی، کانالی و خاکی که معمولا برای کاربرد های Outdoor و گاهی نیز برای مصارف زیر آبی استفاده می شوند. از این مفصل ها در مکان هایی که کابل تمام شده ، لینک ادامه دارد یا قرار است که در آینده لینکی از آن عبور کند و در مواردی که انشعاب گیری قرار است انجام شود ( و حتی در مکانهایی که کابل فیبر نوری قطع شده است) استفاده می شود. مفصل های فیبر نوری در لایه Back Bone شبکه می باشند.