کانکتور SFTP برای اتصال کابلهای SFTP به پچپنل ، سوییچ و …. مورد استفاده قرار می گیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.