پچپنل فیبر نوری ریلی نوعی از پچپنل های رک مونت می‌باشند که به صورت ریلی یا کشویی باز و بسته می شوند. باز شدن کشویی پنل ها امکان دسترسی ما به فیبرهای نوری را آسان تر می نماید.
استفاده از پچ پنل فیبرنوری سبب می شود تا اتصالات فیبر نوری امن تر ، شبکه فیبر نوری منظم تر، زیباتر، قابل دسترس تر ، انجام تغییرات سریعتر و کم هزینه تر و در کل مدیریت بر چنین شبکه ای آسانتر و متمرکز تر صورت پذیرد و راندمان کاری بهبود یابد. در پچپنل های رک مونت فیبر هرچه دسترسی بهتر باشد و بتوان کانکتورها را به راحتی در جای خود fix کرد دیگر به معضل در هم پیچیدگی تار بر نمی خوریم.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.