سشوار صنعتی وسیله ای جهت ایجاد باد با حرارت قابل تنظیم می باشد و عموما به منظور صاف نمودن حوزه های مارپیچی شکل کابل و حرارت دادن وارنیش به تیوب حرارتی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.