کابل Cat5 وظیفه انتقال داده در بستر شبکه را دارد. کابلهای Cat5 که از نوع UTP (زوج سیم بهم تابیده بدون روکش) است دارای سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا يکصد مگابيت در ثانيه هستند و در شبکه های اترنت (ده مگابيت در ثانيه)، اترنت سريع (يکصد مگابيت در ثانيه) و شبکه های Token Ring شانزده مگابيت در ثانيه مورد استفاده قرار می گیرند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.