استریپر تار فیبرنوری برای روکش برداری(coating) تار فیبر نوری با روکش 250 میکرون و 900 میکرون و یا بسیاری از انواع بافرهای تنگ tight tube، بافر لوله های شل easy strip ، تارهای شکسته و دیگر انواع تارهای فیبر نوری استفاده می شود. تیغه برش در این ابزار طوری ساخته شده است که بتوان آن را جدا و تعویض کرد.