جهت جدا نمودن فیبرهای درون کابل فیبر نوری می توان از پچپنل های فیبر نوری بهره برد. با بکارگیری پنل‌ها فیبرهای نوری می توانند به فیبرهای درون کابلی دیگر متصل گردند. پچپنل رک مونت فیبر نوری (Fiber Optic Rack Mount Patch Panel) قابلیت نصب در درون رک را دارا می باشد. این نوع پچپنل فیبرهای نوری را به صورت افقی نگه داشته و سازماندهی فیبرهای نوری را سهولت می بخشد. در پچپنل های رک مونت فیبر هرچه دسترسی بهتر باشد و بتوان کانکتورها را به راحتی در جای خود fix کرد دیگر به معضل در هم پیچیدگی تار بر نمی خوریم. پچپنل های فیبر نوری در دو نوع اصلی ریلی (کشویی) و لولایی ارائه می گردند.