لدر NEC بصورت نردبانی شکل ساخته می شود و از جنس فولاد رنگ شده می باشد. لدرها و استراکچرهای زیمنسی بصورت جدا جدا می باشند و آنها را باید مونتاژ کرد در صورتیکه مدل NEC مونتاژ شده است.لدرها و استراکچرها بصورت افقی ، عمودی و زاویه دار در داخل سرورهای مخابراتی ، بر روی رکهای مخابراتی و دیتا سنترها بمنظور عبور ، آرایش و کابل کشی ساختاریافته نصب می گردند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.