تجهیزات پسیو (غیرفعال) شبکه به تجهیزاتی اطلاق می‌گردد که قابلیت برنامه‌ریزی را نداشته و نمی‌توانند بر روی اطلاعات یا محتوای تبادل شده در شبکه تغییراتی را ایجاد نمایند؛ در واقع به تجهیزاتی که عملکرد آنها بدون نیاز و اتصال به برق انجام گرفته و در تولید، هدایت یا تقویت سیگنال‌ها نقش و فعالیتی ندارند به اصطلاح تجهیزات پسیو (Passive) یا غیرفعال اطلاق می‌گردد.
تجهیزات شبکه پسیو یا غیرفعال فیبر نوری صرفاً بستر فیزیکی ارتباطات را جهت برقرار نمودن شبکه فیبر نوری فراهم آورده و این بستر خود به تنهایی قادر به انجام عملکردی نمی باشد؛ جهت راه‌اندازی یک شبکه پسیو فیبرنوری به تجهیزاتی چون کابل‌ فیبر نوری، پچپنل فیبرنوری، پچکورد فیبر نوری، پیگتیل فیبر نوری، آداپتور فیبر نوری، کانکتور فیبر نوری و غیره نیاز می‌باشد؛ تجهیزات پسیو فیبر نوری در زیرساخت شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.