کاست فیبر نوری یا Splice Tray قطعه ای جهت محافظت از تار فیبر نوری می باشد. افرادی که از این قطعه استفاده می کنند باید به این موضوع توجه کنند که ژاکت کابل فیبر نوری که محافظت تار فیبر را برعهده دارد پس از استریپ شدن (ژاکت برداری) باید از تار داخل پچ پنل ها ، مفصل ها و … نیز محافظت کرد بدین منظور باید هنگام خرید مفصل ها و پچ پنلها کاست فیبر نوری مناسب آن را خریداری کرد. کاست فیبر نوری محل قرار گیری تار فیبر و شانه جهت محافظت از نقطه جوش نیز می باشد. در انتخاب کاست ها باید به شعاع خمش ، تعداد ورودی کاست ها ، ناحیه کاست مدیا یا Dead Zone ، درب کاست و ظرفیت تعداد تارهای کاست توجه کرد.