کابل کانالی ژله‌فیلد فیبرنوری OCFC  در شبکه های مبتنی بر فیبر نوری استفاده می شود. یکی از متداول ترین موارد استفاده کابل کانالی ژله‌فیلد فیبرنوری OCFC در مکانهایی است که آب و هوای نامساعد و حیوانات جونده دارند. از کابل کانالی ژله‌فیلد فیبرنوری OCFC معمولا در شبکه های درون شهری و بین مراکزمخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد. OCFC مخفف کلمه Optical Conduit Fiber Cable می باشد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.