داکت/ ترانکینگ در کابل کشی ها برای جمع آوری و پوشاندن کابل مورد استفاده قرار می گیرد. جنس داکت از پلاستیک مقاوم می باشد که بعضی از آنها دارای ویژگی LSZH یا Low Smoke Zero Halogen و Flame Reduondant می باشند. تمامی داکتها دارای طول ثابت 2 متر و ارتفاع و عرض های متغیر می باشند. داکتها دارای برندهای مختلفی از جمله اشنایدر ، البرز ، دانوب ولگراند می باشند.