کابل های فیبر نوری از یک رشته نازک که از جنس شیشه ساخته می شود و می تواند نوری را که از یک سمت وارد آن می شود را منتقل کند . کابل های فیبر نوری دارای پهنای باند بالاتری نسبت به کابل های مسی هستند . کابل فیبر نوری داده های مختلفی مانند تصویر ، صدا و …. را با پهنای باند 10 گیگا بیت بر ثانیه و بالاتر می تواند منتقل کند. نور در کابل فیبر نوری از طریق هسته و توسط جهش‌های پیوسته حرکت می کند. شما با استفاده از فیبر نوری می توانید حجم بسیار زیادی از داده را منتقل کنید که تنها عامل محدود کننده شما در انتقال، ماژولهای مورد استفاده در دو سمت فیبر می باشد.