کابل های Cat6a پهنای باند ارسال داده را دو برابر می کنند (250 به 500MHz)، احتمال تداخل را کاهش می دهند و داده ها را با سرعت و اطمینان بالاتر و در فاصله  بیشتری انتقال می دهند. کابل مسی FTP (زوج سیم بهم تابیده زرورق دار) شکل پیشرفته UTP می باشند، که دارای فن آوری پوشش ترکیب شده است و سرتاسر آن با یک مغزی فلزی و زرورق پوشانده شده است.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.