مدیا کانورتور دستگاهی است برای تبدیل سیگنال کابل فیبر نوری به کابل مسی یا برعکس. مديا کانورتور فيبر يک رسانه انتقال است که دو نوع رسانه غير همجنس را به هم متصل مي کند. به طور کلي دستگاهي است که سيگنال الکتريکي در کابل شبکه مسي زوج بهم تابيده (UTP) را به امواج نور در کابل فيبر نوري و بلعکس تبديل مي کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.