باکس توزیع فیبر نوری Optical Distribution Cabinet که به اختصار (ODC) نامیده می شود کابینتی است که در پروژه های FTTH/FTTB یا بطور کلی FTTx استفاده می شود. کابل های فیدر فیبر نوری از مرکز به ODC ها رسیده و در آنجا توسط اسپلیتر فیبر نوری تقسیم شده و به FAT ها توزیع می شوند. باکس های دیواری فیبر نوری در لایه دسترسی یا Access قرار دارند. از فاکتورهای انتخاب باکس‌های فیبر نوری می توان به تعداد ورودی‌ها، ابعاد، جنس و شیارهای روی سطح آن (به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام سقوط) اشاره نمود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.