زمانی که قدرت فتون‌های نوری در یک لینک ارسال و دریافت بالا است و عملیات ارسال و دریافت انجام نمی‌شود و به اصطلاح گفته می‌شود که لینک کور شده است؛ در این حالت به افت چند db (ناچیز) نیاز داریم که جهت ایجاد این افت از Attenuator Connector  استفاده می گردد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.