اسپلیتر Fused Biconic Taper) FBT) اسپلیتر فیبر نوری دستگاه توزیع فتون‌های نوری است که مشابه یک سیستم انتقال کابلی کوآکسیال عمل می‌کند و یکی از مهمترین تجهیزات پسیو شبکه های مبتنی بر فیبر نوری به شمار می آید. اسپلیترهای فیبر نوری در لایه Access و Passive شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.