پچپنل‌بندی کابل فیبرنوری

پچپنل‌بندی کابل فیبرنوری

دستورالعمل پچپنل‌بندی کابل فیبرنوری

Document Number: EFO-PR-WPXX-0005-369385

۱- مقدمه عملیات پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری

دستورالعمل پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری شامل روش­های نصب پچپنل به منظور ترمینه نمودن سرکابل‌های فیبر نوری یا بهره‌برداری از کابل‌های فیبرنوری می‌باشد. این در شرايطی است که به منظور بهره‌برداری از سرکابل‌های فیبر نوری و ایجاد ارتباط بین شبکه کابلی فیبر نوری و تجهیزات اکتیو فیبر نوری می‌بایست تک تک تارهای یک کابل فیبر نوری منتهی به هر سایت، پس از ورود به سایت و آرایش بر روی لدر و استراکچر به شیوه‌ای مناسب داخل یک جعبه توسط پیگتیل فیبر نوری متصل گردند. در اين دستورالعمل پس از بررسی الزامات و شرايط ايمنی و بهداشت کار به مواردی پرداخته خواهد شد که رعايت آنها موجب اجرای صحيح عمليات نصب کابل و پیگتیل فیبر نوری در جعبه‌های فیبرنوری می‌گردد؛ لذا پيمانکار مي‌بايست در خصوص رعايت موارد مذکور در اين مستند اهتمام ورزد.

 ۲- نکات ایمنی در عملیات پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری

قبل از شروع کار تمامی پرسنل باید موارد زیر را رعایت کنند:

 • استفاده از دستکش‌های چرمی برای کارکردن با ابزارآلات برش و تیز
 • استفاده از کفش کار ساق‌دار
 • پرسنل و تجهیزات باید جایی قرار داشته باشند که در معرض خطر نباشند بخصوص در هنگام کیس‌نمودن و انجام عملیات اسپلایس کابل فیبر نوری
 • هیچ وقت به انتهای کابل فیبر نوری مستقیم نگاه نکنید چراکه ممکن است کابل دارای نور بوده و صدمات جبران‌ناپذیری به چشم‌های بیننده وارد نماید.

۳- الزامات و اولویت‌های کاری اپراتور در عملیات پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری

 • تست اپتیکی اولیه کابل فیبر نوری
 • آرایش کابل فیبر نوری در داخل سایت‌ها
 • آماده‌سازی کابل فیبر نوری به منظور پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری
 • آماده‌سازی فیبر نوری به منظور اسپلایس تارهای فیبر نوری
 • آزمایش اپتیکی نهایی کابل فیبر نوری

۳-۱- تست اپتیکی اولیه کابل فیبر نوری

قبل از عملیات پچپنل‌بندی می‌بایست هر سر کابل فیبر نوری از کانال ورودی به سایت  بیرون کشیده شده و پس از ژاکت‌برداری کابل فیبر نوری، تست OTDR به سمت حوضچه صورت پذیرد تا نسبت به سلامت کابل‌ آگاه شوید. در صورت مشاهده خرابی بر روی کابل فیبر نوری می‌بایست نسبت به رفع خرابی آن نقطه یا در صورت نیاز نسبت به تعویض آن مقطع از کابل فیبر نوری اقدام نمود. لازم به یادآوری است به دلیل عدم وجود بستری یکنواخت، پستی و بلندی‌های حاکم بر منطقه عملیاتی و همچنین انواع مختلف کابل‌کشی که در بسترهای خاکی، کانالی و کابل‌کشی بر روی سینی انجام می‌گردد، امکان آسیب دیدن کابل فیبر نوری به‌صورت شکستگی، پیچش و خمش وجود دارد. حال با استناد به موارد احتمالی تست اپتیکی کابل فیبر نوری قبل از انجام عملیات پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری از الزامات اولیه می‌باشد.

 ۳-۲- آرایش کابل فیبر نوری در داخل سایت

پس انجام عملیات تست اپتیکی بر روی کابل فیبر نوری جهت انجام عملیات پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری می‌بایست هر سرکابل فیبر نوری پس از ورود به سایت‌ها در مسیر لدر و رک حامل پچپنل فیبر نوری قرارگرفته و بر روی لدر و استراکچر توسط بست کمربندی کابل فیبر نوری آرایش گردد. هدف از انجام عملیات فوق توجه به نکات ذیل می‌باشد:

 • سهولت در امر نگهداری و توسعه شبکه فیبر نوری در آینده.
 • انجام عملیات آرایش کابل و دست‌پیچ کابل فیبر نوری پس از عملیات پچ‌پنل‌بندی به‌صورت منسجم و ایجاد دایره‌های یکنواخت در هرکابل
 • حداقل دست‌پیچ کابل فیبر نوری در نظرگرفته شده برای هر سرکابل فیبر نوری ۱۵متر و حداکثر۲۰ متر می‌باشد.
 • حداقل متراژ دست‌پیچ مدنظر جهت هر سرکابل فیبر نوری می‌بایست با توجه به محیط سایت و محل قرارگیری رک حامل پچپنل فیبر نوری تعیین‌گردد.
 • هر سرکابل فیبر نوری در هنگام حلقه‌شدن می‌بایست توسط ۴بست کمربندی بصورت جداگانه دستپچ شود.
 • با توجه به اینکه حداقل شعاع خمش کابل فیبر نوری ۲۰برابر قطرکابل فیبر نوری می‌باشد، لذا شعاع خمش کابل فیبر نوری می‌بایست از حداقل کمتر نباشد.
 • محل نصب دستپیچ کابل فیبر نوری داخل کانال ثابت یا درصورت عدم وجود کانال بر روی استراکچر در نظر گرفته شود.

۳-۳- آماده سازی کابل فیبر نوری به منظور پچپنل‌بندی

با عنایت به این موضوع که تجهیزات اسپلایس، تست و اندازه‌گیری کابل فیبر نوری حساسیت زیادی نسبت به گرد و غبار دارند، در این مرحله به منظور انجام عملیات پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری و جوش تارهای فیبر نوری می‌بایست موارد زیر را رعایت نمود:

 • قبل از اینکه کابل فیبر نوری وارد خودرو تجهیزشده یا چادر مناسب شود، می‌بایست ژاکت برداری کابل فیبر نوری تا مرحله پوشش لوزتیوپ‌ها انجام پذیرد.
 • با توجه به اینکه مقدار زیادی از لوزتیوپ کابل فیبر نوری بیرون کشیده می‌شود، می‌بایست لوزها توسط مواد نفتی پاک و عاری از هرگونه ژل و کثیفی باشند. پس از پاک‌سازی ژل لوزتیوپ، می‌بایست سرکابل‌های فیبر نوری وارد خودرو تجهیزشده، چادر یا در صورت مناسب بودن وارد فضای سایت شده سپس برای مرحله بعدی در سایت آماده شوند.
 • در این مرحله می‌بایست توجه داشت لوز تیوپ کابل فیبر نوری صرفاً در داخل چادر یا خودرو تجهیزشده از تار جدا شود، زیرا تارهای فیبر نوری حاوی ژل می‌باشند و انجام این امر در فضای باز منجر به جذب گرد و غبار و خس و خاشاک می‌شود.
 • در این مرحله مقدار ژاکت‌برداری، شیلدبرداری، مقدار جداسازی عنصرFRP، مقدار جداسازی لوزتیوپ و درنهایت مقدار تار موردنیاز در کاست بستگی به نوع پچپنل فیبر نوری قابل استفاده دارد؛ اما به‌طور معمول می‌بایست برای هر سرکابل فیبر نوری که مقابل چندین پیگتیل فیبر نوری قرار می‌گیرد ۳۰۰ سانتی‌متر ژاکت‌برداری نمود. همچنین بایستی مقدار ۵/۱ سانتیمتر Corrugate Steel tape، مقدار ۱ سانتیمتر Inner Jacket و مقدار ۱۰ سانتیمتر FRP از سر Inner Jacket نگه‌داشته و الباقی خارج گردد و در نهایت مقدار ۸۰ سانتی‌متر تار فیبر نوری از داخل لوزها به منظور آرایش کابل فیبر نوری در کاست نگه‌داشته شود و الباقی لوزتیوپ‌ها داخل پنل پچپنل فیبر نوری آرایش یابند.
 • به تعداد کانکتورهای فیبر نوری مورد نیاز در سایت و مطابق با نقشه‌های سربندی کابل فیبر نوری اقدام به نصب آداپتور فیبر نوری بر روی پنل پچپنل فیبر نوری نموده و به همان تعداد نیز پیگتیل فیبر نوری به منظور سربندی کابل فیبر نوری جهت آرایش کابل فیبر نوری استفاده می‌کنیم.

حال با در نظرگرفتن موارد فوق می‌بایست از سمت پنل‌های جعبه توزیع کننده تار فیبر نوری به تعداد عنوان‌شده در نقشه کربندی پیگتیل فیبر نوری و هر پیگتیل فیبر نوری به متراژ ۴ متر در پنل پچپنل فیبر نوری قرارگیرد. همچنین می‌بایست از سمت کابل فیبر نوری ۸۰ سانتی‌متر تار فیبر نوری جهت آرایش و اسپلایس کابل فیبر نوری در فاز بعدی باقی بماند.

۳-۴- آماده‌سازی کابل فیبر نوری

به منظور اسپلایس تارهای فیبر نوریپس از آماده‌سازی لوزتیوپ‌ها به منظور اسپلایس تار فیبر نوری در کاست، می‌بایست کلیه تارهای فیبر نوری براساس نقشه کربندی ارائه شده توسط طراح، تقیسم‌بندی و هر لوزتیوپ در کاست مربوط خود آرایش گردد، لذا رعایت نکات ذیل الزامی است:

 • در انتهای لوزتیوپ کابل فیبر نوری و تمامی پیگتیل‌های فیبر نوری مقداری چسب تسا می‌چسبانیم. لوزتیوپ و پیگتیل‌های فیبر نوری را در ابتدای کاست توسط بست کمر‌بندی ۱۰ سانتی‌متری مهار می‌کنیم.
 • تارهای فیبر نوری را براساس نقشه کربندی در کاست چرخانده و مقابل هر شانه قرارمی‌دهیم. شایان ذکر است چرخاندن هر تار در کاست به مقدار سه دور کامل بوده به‌صورتی که در هر دور، تار فیبر نوری می‌بایست بدنه کاست را حس کند و در نهایت مقابل شانه قرارگیرد و اضافه تارهای فیبر نوری چیده شوند.
 • در هنگام اسپلایس کابل فیبر نوری می‌بایست دمای محیط به منظور کار با دستگاه فیوژن متناسب باشد.
 • در هنگام عملیات اسپلایس کابل فیبر نوری از کارکردن در محیط باز و در معرض باد و باران جداً خوداری گردد.
 • عملیات اسپلایس کابل فیبر نوری می‌بایست در خودرو تجهیزشده یا در چادر‌های مناسب انجام گردد؛ لذا در محیط‌های خاکی و آغشته به گرد و غبار به منظور انجام عملیات اسپلایس کابل فیبر نوری جداً خوداری گردد.
 • یکی از دلایل مهم کیفیت نقطه جوش، کیفیت برش در سطح مقطع تار فیبر نوری است؛ لذا در هنگام برش در سطح تار فیبر نوری از دستگاه مناسب برش و با تیغ تیز و عاری از هرگونه آلودگی استفاده نمائید. در هنگام جابجایی تار فیبر نوری جهت قراردادن در قالب (مندری) دستگاه فیوژن احتیاط نمائید، همچنین در هنگام ارزیابی سطح مقطع برش توسط دستگاه دقت نموده و درصورت نامناسب بودن مقطع برش می‌بایست مجدداً عملیات برش انجام شود.
 • در هنگام اسپلایس کابل فیبر نوری، نتیجه اندازه‌گیری تضعیف نقطه جوش با دستگاه فیوژن اسپلایسر می‌بایست معادل db ۰.۰۵ باشد، لذا برای افت‌های بیش از db ۰.۰۵ می‌بایست عملیات اسپلایس کابل فیبر نوری مجدداً تکرار شود.

جهت حفاظت از نقطه جوش می‌بایست از کریمپ حرارتی ۶سانتی‌متری استفاده نمود، لذا از استفاده از کریمپ فلزی جداً خوداری گردد. شایان ذکر است به منظور استفاده از کریمپ حرارتی می‌بایست قبل از عملیات اسپلایس کابل فیبر نوری کریمپ حرارتی در داخل یکی از تارهای فیبر نوری مورد جوش قرارگیرد. پس از عملیات اسپلایس کابل فیبر نوری سطح مقطع کریمپ حرارتی به‌صورت مساوی در اطراف نقطه جوش قرار می‌گیرد، سپس درون گرم‌کن دستگاه فیوژن قرار داده‌ می‌شود و تا قبل از اتمام عملیات فن، نبایستی کریمپ حرارتی از داخل گرم‌کن خارج شود.

 • در هنگام آرایش تار فیبر نوری در کاست می‌بایست چیدمان رنگ‌بندی بر روی شانه بر اساس استاندارد رنگ‌بندی رعایت شود.
 • در هنگام آرایش تار فیبر نوری در کاست می‌بایست تک تک تارهای فیبر نوری ضلع عرضی و ضلع طولی کاست را حس نموده و حداکثر در هنگام پیچش نبایستی داخل قسمت هاشورخورده (ناحیه Dead zone) قرارگیرند.

۳-۵- آزمایش و تحویل اپتیکی کابل فیبر نوری

به منظور صحت جوش در نقاط جوش و همچنین اطمینان از نحوه آرایش تارهای فیبر نوری و لوزتیوپ‌ها در درون کاست پس از انجام عملیات پچپنل‌بندی کابل فیبر نوری می‌بایست کلیه نقاط جوش توسط دستگاه OTDR و دستگاه Source & Meter تست شوند. شایان ذکر است به منظور ارزیابی نقاط اسپلایس، خمش‌ها و ترک‌ها، پارگی و قطعی‌ها در بستر شبکه کابلی فیبر نوری، پیمانکار موظف به استفاده از دستگاهOTDR  و همچنین جهت ارزیابی صحت و راستی‌آزمایی نسبت به اجرای صحیح کربندی از دستگاه Source & Meter استفاده نماید.

 

تیم پشتیبانی آریا ساسل