آداپتور AC دستگاه فیوژن طوری طراحی شده است که با یک کابل می توانیم به برق مستقیم و با یک کابل به باتری خودرو و یا موتور برق وصل می شویم.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.