کابل مسی UTP وظیفه انتقال داده در بستر شبکه را دارد. این کابل بدون محافظ یا شیلد می باشد. کابل UTP (زوج سیم بهم تابیده بدون روکش) از نظر ساختار به انواع Cat5 و Cat5e تقسیم می شوند. کابل Cat5 دارای سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا يکصد مگابيت در ثانيه هستند و در شبکه های اترنت (ده مگابيت در ثانيه)،  اترنت سريع (يکصد مگابيت در ثانيه) و شبکه های Token Ring شانزده مگابيت در ثانيه مورد استفاده قرار می گیرد. کابل های Cat5e دارای سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا هزار مگا بیت بر ثانیه و در شبکه های Gigabit Ethernet مورد استفاده قرار می گیرند.