کابل مسی Cat6 دارای ساختار چهار زوج بهم تابیده ، یک لایه فویل بر روی هر زوج و یک لایه فویل که به دور چهار زوج است ساخته شده است. کابل های Cat6a پهنای باند ارسال داده را دو برابر می کرده (250 به 500MHz) و احتمال تداخل را کاهش می دهد . این کابل ها داده ها را با سرعت و اطمینان بالاتر و در فاصله ی بیشتری انتقال می دهند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.