کانکتور RJ-45 هشت پین دارند. مرغوبیت این کانکتورها بستگی به روکشی دارد که بر روی پین های فلزی آن آبکاری شده است بطوریکه بهترین روکش ۵۰ میکرون می باشد.کانکتور Rj-45 در شبکه های استار برای اتصال کابلهای شبکه به دستگاه ها کاربرد دارد . استاندارد Registered یا RJ که از آن به عناوین RJ 11,RJ 14, RJ 21, RJ 35,RJ 45, RJ 48 یاد می شود. اصطلاح RJ همراه با یک عدد ، نشان دهنده ی کاربرد و نوع کانکتور مورد نظر می باشد .

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.