کابل فیبر نوری Outdoor برای استفاده در شرایط محیطی بیرونی و برون شهری ساخته می شوند. این کابلها از هسته ، روکش (Cladding) ، بافر رویه (Buffer Coating) ، الیاف محکم(Strengthening Fibers) و روکش بیرونی کابل تشکیل شده اند. کابل های بیرونی دارای انواع متفاوتی از قبیل ADSS , OBUC, OBFC , OCUC و OCFC می باشد که بسته به نوع استفاده و شرایط نصب طراحی و تولید میشوند.