پچپنل مس Unloaded یک پنل مناسب برای ایجاد یک سیستم کابل کشی قابل انعطاف، قابل اعتماد و منظم است. پچپنل شبکه مسی در دو نوع Cat6 و Cat7 می باشد. پچپنل مس Unloaded دارای کیستون جک نمی باشد. این پچپنل ها عموما دارای شماره پورت می باشند تا فرایند اتصال با دقت بیشتری انجام شود. پچپنل 19 اینچ در اندازه های 1U و 2U ارائه می شوند که در ظرفیت های 12 ، 24 و 48 پورت موجود می باشد.

پچ پنل مس Unloaded نسبت به پچپنل های Loaded انعطاف پذیرتر هستند و این امکان را به شما می دهد که پورت معیوب را تعویض کنید. اسمبلی های اضافه مطابق با درخواست مشتری قابل تأمین و نصب می باشند.