گوش پاک کن یا باند نوک‌ تیز برای تمیز کردن دستگاه اسپلایس ، دستگاههای تست فیبر نوری و سایر محفظه هایی که تار و کانکتور فیبر نوری با آن در ارتباط اند و باید عاری از گرد و غبار باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.