تگ شناسایی کابل به شما کمک می کند تا شناسایی کابل ها را به راحتی و بدون خطا انجام دهید. تگ شناسایی کابل دارای دو نوع فلزی و پلاستیکی می باشد. تگ شناسایی کابل در رنگهای مختلفی ارائه می شود.