پنل پچپنل فیبرنوری بمنظور قرار گیری آداپتورهای فیبرنوری در آنها ساخته می شود و بنا به درخواست مصرف کننده (نوع طراحی شبکه) بروی پچپنل فیبر بصورت مجزا قابل نصب و تغییر میباشد. این پنلها براساس مشخصات فیزیکی آداپتورها طراحی میشوند بعنوان مثال آداپتور SC فیبرنوری بصورت جفت (Duplex) و یا تکی (Simplex)، آداپتور FC/PC بصورت گرد (Round)، مربع (Squar) و … در بازار موجود می باشند. بنابراین پنلها بر اساس مشخصات فیزیکی آداپتورها طراحی شده و قابلیت تغییر و جایگزینی بر روی پچپنلها را دارا می باشند.