کابل مسی FTP (زوج سیم بهم تابیده زرورق دار) شکل پیشرفته UTP می باشد، که دارای فن آوری پوشش ترکیب شده است و سرتاسر آن با یک مغزی فلزی سرتاسری یا زرورق پوشانده شده است. این کابل ها از نظر ساختار به انواع Cat5e، Cat6 و Cat6a تقسیم می گردند. کابل های Cat5e دارای سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا هزار مگا بیت بر ثانیه و در شبکه های Gigabit Ethernet مورد استفاده قرار می گیرند. کابل های Cat6 مشابه کابل های Cat5 بوده ولی بین 4 زوج کابل آنان از یک جداکننده فیزیکی به منظور کاهش پارازیت های الکترومغناطیسی استفاده شده و سرعتی بالغ بر هزار مگابیت در ثانیه را ارائه می نمایند.