پچپنل شبکه مس یک پنل مناسب برای ایجاد یک سیستم کابل کشی قابل انعطاف، قابل اعتماد و منظم است. پچپنل شبکه مسی در دو نوع Loaded و Unloaded می باشد. پچپنل 19 اینچ در اندازه های 1U و 2U ارائه می شوند که در ظرفیت های 12 ، 24 و 48 پورت موجود می باشد.