نگهدارنده کابل، کابلهای درون رک را ساماندهی میکند و به سمت پچپنل هدایت کرده و نظم را در ساختار پسیو شبکه در درون رک پیاده سازی میکند . نگهدارندها انواع مختلفی دارند که هم بشکل تونلی در بازار موجود است و هم بصورت قلاب گونه و نوع دیگرش هم بشکل داکت شیاردار در بازار وجود دارد که بسته به نوع نیاز میتوان مدل مورد نظر را تهیه و در کار استفاده نمود. در مدل قلاب دار نگهدارنده کابل اینگونه است که پایه های آن را به رک پیچ میکنیم تا در محل خود فیکس شود و بتوانیم اندازه های کابل را براحتی بدست آوریم و برش درستی انجام دهیم.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.