پنل فیبر نوری FC جهت نصب آداپتورهای FC که به شکلهای مربعی ، مستطیلی و گرد می باشد طراحی و ساخته میشوند( در بعضی از این پنلها می توان اداپتور LC Duplex نیز نصب کرد) و میتواند بر روی پچپنلهای رک مونت 1U و 2U و بصورت مورب، افقی و عمودی نصب می شود. پنل SC از نظر ساخت دارای انواع  پیچهای پنل فاسنر استیل ، پینهای پلاستیکی و غیره می باشد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.