دستمال بدون پرز جز وسایلی است که در راه اندازی پسیو شبکه های فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد. دستمال بدون پرز دارای ویژگی های :1-نرم،ملایم،جاذب و در کارهای ظریف کاربرد دارد. 2- به راحتی مایع و گردو غبار را از روی تارهای ظریف فیبر پاک می کند. 3-مقرون به صرفه و غیر ساینده می باشد و در کار هایی از قبیل پاک سازی فیبر قبل از فیوژن و… مورد استفادي قرار میگیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.