اسپلیتر فیبر نوری دستگاه توزیع فتون‌های نوری است که مشابه یک سیستم انتقال کابلی کوآکسیال عمل می‌کند و یکی از مهمترین تجهیزات پسیو شبکه های مبتنی بر فیبر نوری به شمار می آید و عموماً به عنوان توزیع کننده در شبکه PON استفاده میشود.
اسپلیترها بدلیل تقسیم توان سیگنال، سیگنال نوری ارسالی را به ضرایبی از توان دو تقسیم می‌کند (بعنوان مثال: ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ و ۶۴). اسپلیترهای فیبر نوری در لایه Access و Passive شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اسپلیترهای فیبر نوری شامل اسپلیترهای FBT و PLC می باشند.