کابل مسی SFTP از چهار زوج بهم تابیده ، یک لایه فویل و یک لایه شیلد که به دور هشت زوج آن است تشکیل شده است. این کابل از نظر ساختار به انواع Cat6 و Cat7 تقسیم می گردد. کابل Cat6A پهنای باند ارسال داده را دو برابر می کند (250 به 500MHz)، احتمال تداخل را کاهش می دهد و داده ها را با سرعت و اطمینان بالاتر و در فاصله ی بیشتری انتقال می دهد. کابل Cat7 به گونه ای طراحی شده است که می تواند حداکثر سرعت داده ها را در فاصله های نسبتا طولانی پشتیبانی کند.