پرس کانکتور فیبرنوری از ابزار الات کابل کشی شبکه می باشد. از پرس کانکتور فیبرنوری برای پرس کانکتور های SC,FC,ST,LC,MTRJ مورد استفاده قرار می گیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.