پوست‌کن اتوماتیک کابل/ کابل لخت کن نام دستگاهی است که به طور خودکار انواع کابل های شبکه فیبر نوری و مسی را استریپ کرده و آماده کانکتور می کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.