فایبر اسکوپ جهت بزرگنمایی سطح مقطع کانکتور Ferrule کانکتور فیبر نوری می باشد. ویدئو پروسکوپ ها هم دارای فیبرهای منسجم و انعطاف پذیر هستند و هم  شامل پراب متحرک با قابلیت حرکت در 4 جهت می باشند و بعضا تا 140 درجه زاویه دید دارند. از پارامترهای متمایز کننده ویدئو اسکوپ ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- در دوربین های بازرسی تیوب های وارد شونده در طول های مختلف بهم متصل هستند.

2- در فایبراسکوپها قطرهای پراب در اندازه های 4 ، 5.5 ، 5.8 ، 6 ، 6.2 و 10 میلیمتر موجود هستند.
3- فایبراسکوپ در دماهای بالا ، درون آب ، زیر باران ، نقاط غبار آلود و … کار می کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.