کابل های Cat5e دارای سرعت انتقال اطلاعات حداکثر تا هزار مگا بیت بر ثانیه و در شبکه های Gigabit Ethernet مورد استفاده قرار می گیرند. کابل مسی FTP (زوج سیم بهم تابیده زرورق دار) شکل پیشرفته UTP می باشند، که دارای فن آوری پوشش ترکیب شده است و سرتاسر آن با یک مغزی فلزی سرتاسری و زرورق پوشانده شده است.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.