هلی‌کالی/ هلی‌گارد یا هلی فرم فیبرنوری ساختار مارپیچ دارد. هلی‌کالی/ هلی‌گاردها در ابعاد مختلفی هستند که در نقاطی که لوز حاوی فیبر نوری نیاز به محافظت بالا دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.