جاالکلی در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که ما با استفاده از پنبه می خواهیم دستگاه ها ، ابزار الات و همچنین تار فیبر نوری اماده به منظور قرار گیری بر روی دستگاه فیوژن و جوش را تمیز کنیم و آنها را از خورده های شیشه فیبر ، گرد و غبار و آلاینده های چرب پاک کنیم.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.