کابل خاکی خشک فیبرنوری OBUC در شبکه های زیر ساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار میگیرد و مستقیما داخل خاک دفن می گردد. کابل OBUC یا Optical Buried Unfilled Cable دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای با روکش پلیمری (کروگیت) می باشد. در این کابلها از نخ و نوار جذب کننده رطوبت به جای ژله استفاده می شود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.