دستگاه تست Power Source & Meter دستگاهی می باشد که برای اندازه گیری قدرت در سیگنال نوری مورد استفاده قرار می گیرد.
یک پاورمتر نوری معمولی متشکل از یک سنسور کالیبره شده، اندازه گیری آمپلی فایر و صفحه نمایش می باشد. سنسور در درجه اول از یک فتودیود برای محدوده مناسب طول موج انتخابی و سطح توان انتخابی تشکیل شده است. در صفحه نمایش، توان اندازه گیری شده نوری و طول موج تنظیم شده نمایش داده می شود. پاور مترها با استفاده از یک استاندارد کالیبراسیون قابل پیگیری مانند استاندارد NIST (مؤسسه استاندارد جهانی) کالیبره شده اند.
یک پاورمتر نوری قدیمی  طیف گسترده ای از نور می دهد و با این حال کالیبراسیون، به طول موج وابسته است. از زمانی که تست طول موج معمولا شناخته شده است، در حالت عادی این مورد یک مسئله مهم به حساب نمی آید، با این حال دارای چندین اشکال می باشد. در مرحله اول، کاربر باید در پاورمتر طول موج تست صحیح تنظیم شده باشد، در مرحله دوم اگر طول موج های دیگر ساختگی حاضر وجود داشته باشد، سپس منجر به نتایج نادرست خواهد شد.
گاهی اوقات پاورمتر نوری با یک تابع تست دیگر که می تواند یک Light Source (OLS) و یا قلم نوری (VFL) ترکیب شود، یا ممکن است یک زیر سیستم از ابزار بسیار بزرگتر و پیچیده تر باشد. هنگامی که با یک Light Source ترکیب شود، ابزار معمولا مجموعه تست افت توان نوری (Optical Loss Test Set) نامیده می شود.
مجموعه تست افت توان نوری (OLTS) به شکل دو دسته دستی و ماژول مبتنی بر پلت فرم موجود می باشد که با توجه به معماری شبکه و الزامات تست های مختلف در دسترسی قرار می گیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.