Fast Connector نوعی از کانکتور فیبر نوری است که عموما داخل شبکه GPON ، PON و یا بطور کلی در شبکه های FTTX مورد استفاده قرار می گیرند . از مزایای فست کانکتورها همانطور که از نامشان پیداست می توان به اتصال سریع انها اشاره کرد. این کانکتورها در صنعت به دو نوع (UPC (Ultra Physical Contact که دارای افت کمتر از منفی 50 دسی بل و به رنگ آبی می باشد و نوع (APC (Angled Physical Contact که دارای افت کمتر از منفی 60 دسی بل و به رنگ سبز می باشد در دسترس می باشند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.