مفصل فیبرنوری OPGW یک محفظه فلزی تک پایان است که با فولاد ضد زنگ ساخته شده است و فضایی برای اتصال کابل های فیبر نوری OPGW بوجود می آورند. مفصل های فیبر نوری تجهیزاتی هستند که از نقطه اتصال و فیوژن کابل های فیبر نوری محافظت می کنند. جنس مفصلها و کابل های ورودی مفصل باید از یک جنس باشد تا خوردگی ایجاد نشود. از شاخص هایی که در انتخاب مفصل بایستی در نظر گرفت می توان به تعداد گلویی‌ها (ورودی و خروجی) و همچنین قابلیت انشعاب گیری از کابل اشاره نمود. دو نوع انشعاب گیری برای این مفصل ها وجود دارد نخست بریدن کابل و دوم کمرگیری یا باز کردن از وسط.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.