مفصل فیبرنوری 3M تجهیزاتی هستند که از نقطه اتصال و فیوژن کابل های فیبر نوری محافظت می کنند. برند 3M از تولید کننده های مفصل های فیبر نوری می باشد که در کشورهای مکزیک ، چین و در ایران تولید می شود . از شاخص هایی که در انتخاب مفصل ها باید در نظر گرفت تعداد ورودی کابلها ، تعداد کاستها که در آن جای می گیرد ، تعداد گلوای ها (ورودی و خروجی) و همچنین قابلیت انشعاب گیری از کابل می باشد. دو نوع انشعاب گیری برای این مفصل ها وجود دارد اولی بریدن کابل و دومی کمرگیری و یا از باز کردن از وسط. این مفصله بنا به طراحی تولید کنند انواع گسگتی و سیلینکی دارند.گسگتی ها دارای اب بند واشری یا اورینگی می باشند ولی در سیلینکی ها با قیر طوری آب بندی می شوند که برای باز و بست دوباره مفصل باید از قیر استفاده شود که این نیاز به تبحر نصب کننده دارد.در مناطقی آبخیز یا کانالهای آبخیز مفصلها باید از نوع خشابی و پیچ و مهره ای باشند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.